MAHDI NDANI YA QURAN

JE UNAMTAMBUA IMAMU MAHDI (A.S)

JINA NA UKOO WA IMAMU MAHDI (A.S)Alikuwa ni mwana wa Imamu Hasan Askari,ambaye ni Imamu wa kumi na moja miongoni mwa maimamu wanaotokana na ukoo wa Mtume (s.a.w.) naye ametokana na kizazi ch...

MAHDI NDANI YA AHLUL-BAIT

MAHDI NA UONGOZI

NIDHAMU YA UONGOZI

NIDHAMU YA UONGOZI KATIKA KUMSUBIRI IMAM MAHDI (A.S)Hakuna shaka kua tokeo hili iko siku litatokea na matumaini ya kua iko siku Ulimwengu utakua chini ya mikono ya kiongozi wa kidini, jambo...

MAHDI NA UIMAMU

MANAIBU WA MAHDI

WADHIFA WA JAMII

MAKARAMA YA MAHDI

MATATIZO YA KIIMANI

MAHDI NA FITNA ZA JAMII

MAHDI (A.S) (3)
MAHDI (A.S) (3)

SEHEMU YA TATU UWEZEKANO WA KUGHIBU NA DALILI ZAKE Imetuthibitikia kutokana na yote yaliyo tangulia kuwa fikra ya (kuja kwa) Mahdi, ni fikra iliyochimbuka kwenye sheria...

SIFA ZA WAFUASI